Чидамли гильотина ускуналари

  • Чидамли гильотина ускуналари
Ваша ссылка
Сохранить
Нарушение

Детали объявления:

Цена : 77.595.000 сум(договорная)
Тип : Продам
Дата : 21.05.2020
Адрес : Ташкент

Хар хил конфигурация ва кийматлардаги гидравлик гильотиналар. Иккиламчи хом ашёларни кайта ишлаш бизнесида иккинчи ўринда керак бўлиши мумкин бўлган ўткир тиғга эга кесув пресслари. Улар нафакат ишончли ва хавфсиз, балки майдалаш ускунасини кўп йиллар давомида бузулмасдан ишлатиш имкониятини беради. Гидравлик тизими эга бўлиб, у хавфсиз ва чидамли пўлатдан ишланган. Гильотинадан фойдаланиш учун бир ишчи керак бўлади холос. Унда резина, автошина ва каттик турдаги чикиндиларни кайта майдалаш учун олдиндан кесиб олиш учун ишлатилади. Биз билан телефон оркали богланинг, Ўзбекистонда вертикал гидравлик гильотиналар тугрисида купрок маълумот олинг, буюртма беринг, Етказиб бериш ва кафолат такдим этилади.


Чидамли гильотина ускуналари

Top