Араб езувидаги Китоб сотилади

  • Паркент, Ташкентская область
3.000.000 UZS(Договорная)

Араб езувидаги Китоб сотилади

1850 — 1870 йилларда чоп этилган Канзул Хусайн китоби сотилади , Уни ишлатган одамнинг шахсий мухри билан тасдикланган, шахсий кутубхонадан, хитой когози

 

 

 

 

  • Категория : Книги, журналы
  • Состояние : Б/У